İSTEK 1915 Çanakkale Okullarından Öğretmenler Gününe Özel Hediye

İSTEK 1915 Çanakkale Okullarından Öğretmenler Gününde anlamlı hediye

İSTEK 1915 Çanakkale Okullarından Öğretmenler Gününe Özel Hediye

İSTEK 1915 Çanakkale Okulları Öğretmenler Gününde Öğretmenler için anlamlı bir hediye verdi

İSTEK 1915 Çanakkale Okulları Öğretmenler Gününe özel öğretmenlere üzerlerinde öğretmenlerin resimleri ve branşlarını gösteren bir defter hediye etti.

Öğretmenler günü ile ilgili Pandemi tedbirleri kapsamında tören gerçekleştirilememesi nedeni ile öğretmenlerin değerini unutmadıklarını belirten İSTEK 1915 Çanakkale okulları , Eğitimde

başarının en önemli kaynağı olan öğretmenlerin günü anlamlı bir şekilde kutladı.

Kampüs Müdürü Uğur KOYUNCU sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;

"Okul Kurucumuz ve Yönetim Ekibimizin Öğretmenler Gününü Kutladık"

"Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" 

Nice güzel başarılara birlikte imza atmak ümidiyle...

diyerek hediyelerini tüm öğretmenleri kendisi teslim etti

 

İSTEK 1915 Çanakkale Okulları

 

Okullarımızın her birinde eğitim standartları ve öğrenim hedefleri aynıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu, İSTEK Çanakkale Okullarında sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür.Vakıf okullarında İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır. Almanca, İspanyolca ise, İSTEK Çanakkale Okullarında öğretilen ikinci yabancı dillerdir. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metodları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler.

Öğrenim hedeflerimiz, sınıf içi ve dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen; gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardan oluşur.

Bilgilerde Bütünlük

Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.

Derinlik

Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.

Uygulayarak Öğrenme

Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan, soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.

Destekleyici Öğrenme Ortamı

İSTEK Çanakkale Okullarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrenme ortamı sınıf içi ile sınırlı değildir. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.

Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma

İSTEK Çanakkale Okullarında öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma, teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.

Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili

Öğrencilerimiz, bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere bilimsel yollara yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerileri geliştirici öğrenme hedeflerine yer verilir. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.

Değerlendirme

İSTEK Çanakkale Okullarında değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır.

Dinamizm

Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip, geliştirilir.